top of page

Služby pro obchodní společnosti

 • vymáhání pohledávek

 • smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů

 • zajišťování každoročních povinností obchodních společností, zejména valné hromady,

 • založení obchodní společnosti, převod podílu v obchodní společnosti

 • kontrola smluv (např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, nájemní smlouvy)

 • vypracování nové vzorové smluvní dokumentace (např. smlouvy o dílo, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, obchodních podmínek, reklamačního řádu)

 • ochrana obchodního tajemství a know-how

 • ochrana před nekalosoutěžním jednáním

 • zastupování klientů v obchodně-právních sporech

 • příprava návrhu na výkon rozhodnutí, na nařízení exekuce, přihlášky pohledávky do insolvence

 • zajištění kompletních služeb v oblasti pracovního práva

 • zavádění GDPR

 • spolupráce s notářskou kanceláří

Služby pro obchodní společnosti: Practices
bottom of page