Rodinné právo

Komplexní právní poradenství a zastupování před soudy v oblasti:

  • rodičovské zodpovědnosti, 

  • výživného,

  • majetkových vztahů mezi manžely,

  • rozvodů,

  • vypořádání a dispozic se společným jměním manželů.