top of page

Právo nemovitých věcí

  • příprava smluvní dokumentace pro všechny druhy transakcí s nemovitostmi jako prodej, koupě, darování, nájem, směna

  • zajištění advokátní úschovy příslušných listin a kupní ceny

  • zatížení nemovitostí, zrušení těchto zatížení, tj. zástavy, věcná břemena, služebnosti

  • zastupování klientů před katastrálními úřady, stavebními úřady, orgány památkové péče a jinými orgány veřejné správy

  • analýza právního stavu nemovitých věcí a řešení nestandardních situací

  • právní poradenství při územních a stavebních řízeních

  • právní pomoc týkající se územního plánování, pomoc při změně územního plánu

  • vypořádání nemovitostí u podílových spoluvlastníků, dědiců či bývalých manželů

Právo nemovitých věcí: Service
bottom of page