top of page

Pracovní právo

  • pracovní smlouvy, dohody mimo pracovní poměr

  • rozvazování pracovního poměru

  • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, konkurenční doložky

  • ochrana know-how a obchodního tajemství zaměstnavatele

  • interní pracovní dokumenty jako pracovní řády, instrukce a pokyny zaměstnancům

  • zastupování v pracovněprávních sporech

  • zastupování ve správních řízeních týkajících se zaměstnavatelů, např. před Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR aj.

  • odpovědnost za škodu zaměstnavateli i zaměstnanci, pracovní úrazy a nemoci z povolání

  • odměňování zaměstnanců

Pracovní právo: Service
bottom of page