top of page

Ochrana osobních údajů a GDPR

  • poradenství v oblasti GDPR

  • zavádění GDPR

  • zpracování dokumentů podle GDPR

  • školení zaměstnanců

  • záznamy o činnostech zpracování

  • smlouvy o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a GDPR: Service
bottom of page